Vés al contingut (premeu Retorn)

Autorització domiciliació bancària SEPA-IBAN

 

Informació General:

Per realitzar pagaments Domiciliats o Fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una autorització del titular del compte per a realitzar l'ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant.

 

El compte en el qual es pagaran les matrícules ha d’estar en format IBAN, i potser de qualsevol dels països que composen la SEPA.  Pots comprovar els països que formen part de la SEPA aquí(obriu en una finestra nova):


 

Sol·licitud:

Document d'autorització l’ordre de domiciliació bancaria SEPA-IBAN

Per generar l’ordre de domiciliació cal d'accedir a la nova e-Secretaria amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC(obriu en una finestra nova):

 • En el menú "Les meves dades", escolliu l'opció "Comptes bancaris".
 • Premeu el botó "Afegir un nou compte".
 • Introduïu les dades del titular del compte i del dades del compte
 • Una vegada introduïdes les dades, si aquestes son correctes premeu el botó "Guardar". Si heu de fer alguna correcció premeu el botó "Cancelar"

Imprimir l'autorització de l'ordre de pagament

 

Per imprimir l'ordre de pagament heu d'accedir al formulari "Comptes bancaris"

 • Seleccioneu el compte bancari a validar
 • Premeu l'enllaç "Ordre SEPA
 • Imprimiu el document.
 • Signeu l’ordre de pagament
  L'ordre de pagament ha d'anar signada per l'estudiant i la persona titular del compte (si és un altre persona).
  La signatura ha de ser original (preferiblement en color blau).  També es pot acceptar signatura digital associada als DNI’s.

Un cop generat el document d'ordre de pagament des de l'e-Secretaria, no podeu fer cap esmena.

Si us heu equivocat haureu de tornar a accedir a l'e-Secretaria, afegir un nou compte, prement el botó corresponent, i modificar les dades.

Lliurar l'autorització de l'ordre de pagament SEPA-IBAN

L'ordre de pagament original i signada s'ha de lliurar  en format digital a l'e-Secretaria per ser validada pel SIAE.

L'estudiant lliura el document per l'e-Secretaria a l'apartat amb l'informació del compte bancàri, prement el botó "Ajunta el document", s'obrirà una finestre on podrà pujar el document SEPA signat.

 

El document pot ser:

 • Original amb signatura manuscrita.
 • Original amb signatura digital associada als DNI’s.

 No es poden acceptar:

 •  Documents manuscrits o amb qualsevol alteració (implicaria que les dades són diferents a les del sistema).
 • Documents sense signatura o que indiquin que és una còpia no vàlida.

 

Quan el document s'ha afegit, l'estat és "Documentació entregada pendent de validar".

 

Quan:

 • Estudiants de nou accés:

El dia assignat de matrícula, abans de formalitzar la matrícula.

Si el dia de matrícula no heu pogut lliurar l'autorització per poder fer la domiciliació bancària i voleu fer el pagament en modalitat fraccionada, en finalitzar la matricula haureu seleccionar el pagament en modalitat "e-Secretaria / Entitat Financera ". Teniu un termini de cinc dies per lliurar al SIAE el document d'autorització de la domiciliació i demanar el canvi de la modalitat de pagament

 • La resta d'estudiants:

La data màxima per lliurar la documentació és 10 dies abans de la data assignada de matrícula.

La documentació rebuda amb posterioritat aquesta data pot ser què no estigui validada el dia assignat de matrícula, en aquest cas, per finalitzar la matrícula, haureu de seleccionar el pagament en modalitat "e-Secretaria / Entitat Financera ". Teniu un termini de cinc dies per lliurar al SIAE el document d'autorització de la domiciliació i demanar el canvi de la modalitat de pagament.

 

Si transcorregut un termini de 30 dies, l'estudiant no ha lliurat el document, el centre pot anul·lar l'ordre SEPA indicant el motiu "No lliurada per l'estudiant"

 

 

Resolució:

 

Comptes bancaris validats

 

Un cop lliurat el document d'autorització de l'ordre bancària podreu consultar quan l’ordre de pagament ha estat validada pels serveis administratius de la Universitat, per l'e-Secretaria a l'apartat "Les meves dades> Comptes bancaris".

A partir d’aquest moment podreu seleccionar la modalitat de pagament domiciliat o fraccionat per abonar la matrícula.