Vés al contingut (premeu Retorn)

Recollida del Títol o del Suplement Europeu al Títol

 

Informació General:

 

Un cop rebut el títol oficial, el SIAE contactarà amb la persona sol·licitant per tal de notificar-li la recepció i el procediment de recollida.

 

Nota: La notificació es realitzarà a l'adreça de correu electrònic que la persona interessada indica en el moment de la sol·licitud. En cas de canvi d'adreça, cal modificar-la a l'apartat Les meves dades > Dades personals > adreça personal de l'e-secretaria.

 

Per a recollir el Títol cal haver-lo sol·licitat prèviament.

 

Com recollir el Títol o SET:

 

Recollida del Títol o SET a l'ETSEIB:

Com:

La persona interessada ha de recollir el Títol al SIAE, en horari d'atenció al públic. Si una altra persona és qui ha de recollir el document, cal presentar una autorització mitjançant un poder notarial, original o còpia compulsada.

Prèviament al lliurament del títol haureu de signar al llibre de registre i el document de recepció.

Documents:

  • El DNI vigent original (o el passaport en el cas d'estudiants estrangers).
  • Resguard de la sol·licitud del títol.

Període:

A partir de la recepció del correu electrònic del SIAE. El document restarà en custòdia a l'ETSEIB fins que el vingueu a recollir.

 


 

Recollida a organismes oficials:

Les persones que residiu fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del Títol a les dependències d'organismes oficials com ara la delegació o subdelegació del govern, i ambaixades o consolats d'Espanya a l'estranger.

  • Per correu postal: empleneu la sol·licitud de recepció del títol en dependències oficials i feu-la arribar per correu postal al SIAE, juntament amb la documentació indicada en l'apartat "Documentació". És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada (no són vàlides les signatures escanejades ni fotocopiades). 
  • Per l'e-Secretaria: realitzar la sol·licitud en l'apartat "Títol'' -> ''Enviament del títol" i fer el pagament de les taxes corresponents.
  • Un cop rebem al SIAE la sol·licitud de recepció del Títol en dependències oficials i el justificant d'abonament de la taxa, enviarem el Títol  a la dependència oficial indicada en la sol·licitud.