Vés al contingut (premeu Retorn)

Tallers de difusió tecnològica

Vine amb la teva classe a fer una pràctica a les nostres instal·lacions.
Les inscripcions les ha de fer el professor/a via Escolab

Informació de contacte

 
tel  93 401 67 00

Així es reciclen els envasos


Per fabricar una ampolles d'aigua i refrescos de 100g, es necessiten 190g de cru de petroli i una important quantitat d'energia. Aquesta despesa serveix per envasar la beguda durant algunes setmanes, després, es converteix en un objecte inútil que, si no reciclar anirà a parar a un abocador. Després del rentat, una de les etapes importants i decisives en el reciclatge d'envasos de plàstic és la separació en famílies químiques dels objectes recollits. Una ampolla de PVC s'assembla molt a una altra de PET, però com químicament són molt diferents, els seus residus no es poden barrejar sense alterar significativament les propietats del material reciclat. Aquesta activitat de laboratori de Química comprèn la separació i identificació d'una barreja de trossos d'envasos domèstics. Amb ella, els assistents es familiaritzaran amb les propietats d'aquests materials, així com amb els mètodes que s'utilitzen per identificar-los. Els alumnes aportaran ampolles i safates d'envasos alimentaris o perfumeria. Després trossejar, barrejar-los i rentar-los, procediran a la seva separació en funció dels seus diferents densitats. Posteriorment, identificaran mitjançant proves físiques, la família a la qual pertanyen els plàstics recuperats. Atès que algunes de les proves inclouen l'espectroscòpia infraroja, els assistents tindran l'oportunitat de conèixer de forma directa aquesta tècnica d'identificació.

Es recomana explicar prèviament les nocions bàsiques de tipus de materials, estructura de polímers i fonaments d'espectroscòpia.

Professors responsables: Jordi Bou, dpt. Eng. Química

Màxim 16 assistents

Automatització domèstica. Programació d'un sistema automatitzat


L'objectiu del taller és acabar programant funcions habituals en l'enllumenat d'una escala de veïns i elements annexos.
Primerament s'entra en l'estudi de les funcions lògiques amb contactes elèctrics. Després s'introdueixen els automatismes senzills (també coneguts com a relés programables, en concret el Zelio de Schneider) i se'n programa un.
La primera part es tracta d'una sessió expositiva amb demostracions pràctiques, mentre que a la segona els estudiants programes, en grups de dos, els aparells.

Professor responsable: Oriol Boix, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 16 assistents

Biotecnologia: reaccions químiques amb microorganismes


A l'experiment que realitzen els alumnes, es porta a terme la hidròlisi del sucre de taula, la sacarosa, mitjançant cèl·lules d'un llevat que han estat atrapades en un polímer extret d'algues marines.
Preparem perles d'alginat, a l'interior de les quals es troba el llevat. Aquestes perles es muntaran en una petita columna, per la qual farem passar una solució aquosa de sucre. El llevat trenca les molècules de sucre, originant glucosa i fructosa.
Amb l'ajuda d'un microscopi observarem el llevat immobilitzat en un biopolímer.

Es recomana explicar als alumnes els tipus de microorganismes i l'estructura molecular del sucre de taula. Dossier de l'activitat

Professorat responsable: Jordi Bou, dpt. Eng. Química 

Màxim 18 participants

Com podem mesurar l'activitat cerebral?


Es farà una petita presentació en la que es descriuen els fonaments de l'activitat cerebral i les tècniques que existeixen per mesurar-la i caracteritzar-la.

L'activitat inclou la visita al laboratori de Biosenyals i una demostració de la instrumentació necessària per a mesurar l'activitat cerebral humana mitjançant l'electroencefalograma (sensors, amplificadors, gel conductor, ...). En la demostració es demanarà l'ajuda dels alumnes i farem l'enregistrament de la senyal d'electroencefalograma.

Es recomanan coneixements bàsics sobre física, tecnologia i biologia (no indispensables

Professorat responsable: Alejandro Bachiller, Carolina Migliorelli i Leidy Serna, del dpt. d'Eng. de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Màxim 10 participants

Cal la Mecànica: màquines i mecanismes en la tecnologia del dia a dia


S'introdueix el concepte de màquina, mecanisme i estructura i es realitza una breu introducció als tres tipus de mecanismes bàsics: de barres, de lleva- palpador i d'engranatges. S'identifiquen aquests mecanismes en les maquetes, els montatges didàctics i les màquines reals de què es disposa. Això permet deduïr la utilitat i funció de cada mecanisme.
Es mostra una caixa de canvis amb diferencial, s'analitza el seu funcionament i els seus components. S'explica què és la relació de transmissió entre eixos i com es calcula quan estan units amb rodes dentades. Es mesura el nombre de dents de totes les rodes i es calcula la relació de transmissió de cada marxa.
Es fa un gràfic on s'estudia l'estratègia de canvi de marxa en funció del tipus de conducció.

Professora responsable: Lluïsa Jordi, dpt. Eng. Mecànica

Màxim 20 participants

Com mesuraven distàncies astronòmiques abans de Crist


A partir d'un dossier que s'entrega als alumnes, ells mateixos calculen les distàncies relatives entre la Terra i el Sol, i entre la Terra i la Lluna amb el mateix procediment que emprava Aristarc a la seva obra de 260aC.

Professora responsable: M. Rosa Massa, dpt. Matemàtiques

Màxim 25 participants

Des de quan es resolen equacions de 2n grau


Conferència-taller sobre el desenvolupament històric de l'àlgebra, prenent com a fil conductor l'equació de segon grau. Es començarà amb Babilònia i s'acabarà en el segle disset amb René Descartes.
Després d'una comunicació de 45 minuts, es passarà a desenvolupar un taller on es resoldran equacions de segon grau com ho feien Descartes i Viète, emprant textos originals.
Les construccions geomètriques que es presenten són de gran interès per a la formació dels alumnes.

Professora responsable: M. Rosa Massa, dpt. Matemàtiques

Màxim 20 participants

Fabrica la teva idea en 3D
 

El propòsit del taller és que l'alumnat conegui el funcionament, les característiques, els beneficis, les limitacions i els àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació digital, concentrant-se en la impressió 3D, tant per aplicacions en l’àmbit professional i empresarial com en el particular.
Tanmateix, es treballarà per entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva, i capacitar-se per prendre decisions d’implementació en el desenvolupament d'un producte en l’empresa. 

 • Introducció a la fabricació digital, metodologia i conceptes bàsics.
 • Tipologies de fabricació digital (fabricació additiva i sostractiva). 
 • La impressió 3D, beneficis, limitacions i reptes de futur. 
 • Funcionament general de la impressió 3D. 
 • Paràmetres de les impressores FFF, calibratge i procés de treball. 
 • Anàlisi dels resultats del cas pràctic. Postprocessat de peces i acabats. 

Activitat realitzada per les investigadores i els investigadors del Centre tecnològic CIM UPC, Rosa Rodríguez, Juan Vicente i Ma Carmen Rodríguez Arévalo.

https://www.fundaciocim.org/ca
El centre tecnològic CIM UPC  promou de forma integrada la investigació i la innovació de productes i els sistemes de fabricació i els processos d’enginyeria de producció associats, en estreta cooperació amb la UPC, per a contribuir al desenvolupament de la tecnologia i aportar coneixement a les empreses, proporcionant en paral•lel formació d’alt nivell en base al know‐how generat.

Dies per realitzar-la: dimarts o dijous de 10h a 12h.

Màxim 15 participants

Fem electricitat amb una màquina síncrona
 

L'activitat consistirà en analitzar les plaques de característiques dels motors de continua i els generadors síncrons. Posteriorment, s'estudiarà com regular la velocitat del motor de continua i la tensió de sortida del generador síncron. Per últim, es realitzarà la sincronització i connexió del generador síncron a la xarxa.

Es recomanen coneixements previs bàsics de corrent continu i de corrent altern. Conèixements bàsics de màquines de corrent continu i altern. Dossier de l'activitat

Professorat responsable: Luis Sainz i Felipe Corcoles, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 15 participants

Identificació de colorants en caramels


Pràctica de laboratori de Química que té per objectius separar colorants per cromatografia de columna i identificar-los per espectroscòpia visible.

 • Dissolució de la cobertura acolorida d'un carmel M&M en aigua.
 • Càrrega d'una fracció d'aquesta solució en una solumna de cromatografia.
 • Es fan passar a través de la columna mescles d'aigua-isopropanol, canviant gradualment la proporció relativa dels dos líquids.
 • Separació dels diferents colorants. S'aprecia clarament la separació dels colorants pel color del líquid que surt a la columna.
 • Identificació dels colorants per especroscòpia visible, coneixent la longitud d'ona corresponent al màxim d'absorció de cada colorant.

Es recomanen coneixements previs i nocions bàsiques de colorants, cromatografia i espectroscòpia. Dossier de l'activitat.

Professorat responsable: Lourdes Urpí, dpt. Eng. Química

Màxim 18 participants

Durada 120 minuts

La bona enginyeria, genera valor? Els valors, generen bona enginyeria?


Per a María Jesús Prieto Laffargue, primera dona que va presidir la World Federation of Engineering Organisations (institució que representa més de trenta milions d'enginyers en el món), "enginyeria" és "fer bé coses útils": la bona enginyeria genera, doncs, valor. Servir als valors de la llibertat, de la justícia, de la bellesa i de la veritat mou tota persona, també l'enginyer, a ser més conscient de que vol dir això de "fer bé" i de quines són les "coses útils": els valors generen, doncs, una bona enginyeria.

Es parlarà de valors conversant sobre enginyeria i es pensarà en enginyeria tot discorrent sobre valors.

Les consideracions s'ajustaran a la franja d'edat dels assistents. Fora oportú que el tutor demanés al seu grup d'estudiants que, abans d'acudir a l'activitat, hagués pensat en unes quantes possibles "definicions" d'enginyeria o d'enginyer, i que hagués fet quelcom semblant sobre la paraula "valors".

Professor responsable: Jaume Fabregat, dpt. Matemàtiques

Màxim 25 participants

Làmpades de descàrrega, com funciona un fluorescent?


Es fa una visió de conjunt de l'enllumenat de descàrrega (vapor de sodi, vapor de mercuri, etc.) per després entrar en detall en el funcionament del llum fluorescent i el seu circuit.

S'aprofita per comentar coses sobre llum ultraviolada, llum negra, etc.

Es tracta d'una sessió explicativa amb demostracions pràctiques.

Es recomana que els participants tinguin uns coneixements bàsics de corrent altern i que coneguin la relació entre tensió i corrent en una inductància.

Professor responsable: Oriol Boix, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 30 participants

Perquè es va enfonsar el Titanic?


 • S'explicaran les causes, des de punt de vista metal·lúrgic, que van provocar l'enfonsament del Titanic.
 • Es realitzaran assaigs de laboratori per il·lustrar la diferència entre comportament fràgil i dúctil d'un material.
 • Es veuran amb el microscopi electrònic les mostres assajades i es mostrarà el funcionament i el treball dels diferents tipus de microscopis electrònics.

Professor responsable: Antonio Manuel Mateo, dpt. Ciència dels Materials i Eng. Metal·lúrgica

Màxim 10 participants

Perquè fa fred una nevera?


S'introdueix el concepte d'evaporació lligat al fred i s'expliquen diversos refrigerants i la problemàtica sobre el medi ambient.
Producció de fred associada a producció de calor / fred a temperatures molt baixes

Professorat responsable: Josep M. Morancho, dpt. Màquines i Motors Tèrmics

Màxim 15 participants

Què aporta la (bio)mecànica a l'esport i la recerca clínica


L'activitat inclou la visita al Laboratori de Biomecànica i una demostració dels diferents sensors que incorpora (sistema de captura, plaques de força, sensor d'electromiografia, sensor de pressió plantar).
En la demostració podran participar els alumnes.
En segon lloc, es mostrarà com es poden utilitzar aquestes mesures per al desenvolupament de sistemes robòtics per a la rehabilitació de pacients amb lesió medul·lar.

Es recomanen coneixements sobre física i tecnologia (no indispensable).

Professor responsable: Josep M. Font, Rosa Pàmies, dpt. Eng. Mecànica

Màxim 10 participants

Sigfox & the Internet of things


L'objectiu de la pràctica és mostrar les possibilitats de la tecnologia Sigfox al món actual de l'internet de les coses. Al mateix temps, fer reflexionar als estudiants sobre com l'internet de les coses pot millorar la nostra qualitat de vida. 

Es recomanen coneixements bàsics d'informàtica.

Programa:
Tecnologies actuals (Wifi, Bluetooth, LoRa, Sigfox) Plataformes IoT, Big data, Ciberseguretat

A la part pràctica es realitzarà un test per veure com enviar missatges mitjançant una placa d'avaluació TD1204 de Telecom Design (tecnologia Sigfox)i un treball en parelles (pensar una possible aplicació de Sigfox i exposició en públic).

Professorat responsable: J. Manuel Moreno Eguilaz, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 12 participants

Durada 120 minuts (1 hora teoria/1 hora pràctica)

Sobrecàrregues, curtcircuits i fuites: com funciona el quadre de proteccions de casa nostra?


Després d'introduir els conceptes de sobrecàrrega, curtcircuit i fuita a terra, s'explica com funcionen els elements de protecció domèstics (magnetotèrmic i diferencial). També s'aprofita per parlar de fusibles i preses de terra.

Es tracta d'una sessió expositiva amb demostracions pràctiques.

Es recomana que els participants tinguin uns coneixements bàsics de corrent altern, la inducció magnètica i el funcionament d'un electroimant.

Professor responsable: Oriol Boix, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 30 participants

Vols aprendre com es fa una animació 3D amb Blender?


L'activitat consistirà en la realització d'una breu animació 3D amb Blender.

Professora responsable: Daniela Tost, dpt. Computer Science

Màxim 25 participants

Vols dissenyar en 3D?


L'activitat consisteix en la realització d'uns exercicis per aprendre a utilitzar de forma bàsica el sistema de CAD mecànic en 3D que es fa servir a l'ETSEIB.

Professor responsable: Lluís Solano, dpt. Computer Science

Màxim 25 participants