Vés al contingut (premeu Retorn)

Tallers de difusió tecnològica

Vine amb la teva classe a fer una pràctica a les nostres instal·lacions.
Les inscripcions les ha de fer el professor/a via Escolab

Informació de contacte

 
tel  93 401 67 00

Automatització domèstica. Programació d'un sistema automatitzat


L'objectiu del taller és acabar programant funcions habituals en l'enllumenat d'una escala de veïns i elements annexos.
Primerament s'entra en l'estudi de les funcions lògiques amb contactes elèctrics. Després s'introdueixen els automatismes senzills (també coneguts com a relés programables, en concret el Zelio de Schneider) i se'n programa un.
La primera part es tracta d'una sessió expositiva amb demostracions pràctiques, mentre que a la segona els estudiants programes, en grups de dos, els aparells.

Professor responsable: Oriol Boix, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 16 assistents

Cal la Mecànica: màquines i mecanismes en la tecnologia del dia a dia


S'introdueix el concepte de màquina, mecanisme i estructura i es realitza una breu introducció als tres tipus de mecanismes bàsics: de barres, de lleva- palpador i d'engranatges. S'identifiquen aquests mecanismes en les maquetes, els montatges didàctics i les màquines reals de què es disposa. Això permet deduïr la utilitat i funció de cada mecanisme.
Es mostra una caixa de canvis amb diferencial, s'analitza el seu funcionament i els seus components. S'explica què és la relació de transmissió entre eixos i com es calcula quan estan units amb rodes dentades. Es mesura el nombre de dents de totes les rodes i es calcula la relació de transmissió de cada marxa.
Es fa un gràfic on s'estudia l'estratègia de canvi de marxa en funció del tipus de conducció.

Professora responsable: Lluïsa Jordi, dpt. Eng. Mecànica

Màxim 20 participants

Fabrica la teva idea en 3D
 

El propòsit del taller és que l'alumnat conegui el funcionament, les característiques, els beneficis, les limitacions i els àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació digital, concentrant-se en la impressió 3D, tant per aplicacions en l’àmbit professional i empresarial com en el particular.
Tanmateix, es treballarà per entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva, i capacitar-se per prendre decisions d’implementació en el desenvolupament d'un producte en l’empresa. 

  • Introducció a la fabricació digital, metodologia i conceptes bàsics.
  • Tipologies de fabricació digital (fabricació additiva i sostractiva). 
  • La impressió 3D, beneficis, limitacions i reptes de futur. 
  • Funcionament general de la impressió 3D. 
  • Paràmetres de les impressores FFF, calibratge i procés de treball. 
  • Anàlisi dels resultats del cas pràctic. Postprocessat de peces i acabats. 

Activitat realitzada per les investigadores i els investigadors del Centre tecnològic CIM UPC, Joaquim Minguella i Laia Castellet.

https://www.fundaciocim.org/ca
El centre tecnològic CIM UPC  promou de forma integrada la investigació i la innovació de productes i els sistemes de fabricació i els processos d’enginyeria de producció associats, en estreta cooperació amb la UPC, per a contribuir al desenvolupament de la tecnologia i aportar coneixement a les empreses, proporcionant en paral•lel formació d’alt nivell en base al know‐how generat.

Dies per realitzar-la: dimarts de 10h a 12h.

Màxim 15 participants

Fem electricitat amb una màquina síncrona
 

L'activitat consistirà en analitzar les plaques de característiques dels motors de continua i els generadors síncrons. Posteriorment, s'estudiarà com regular la velocitat del motor de continua i la tensió de sortida del generador síncron. Per últim, es realitzarà la sincronització i connexió del generador síncron a la xarxa.

Es recomanen coneixements previs bàsics de corrent continu i de corrent altern. Conèixements bàsics de màquines de corrent continu i altern. Dossier de l'activitat

Professorat responsable: Luis Sainz i Felipe Corcoles, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 15 participants

Què és l’enginyeria? Com enllaça amb els valors?

Parlarem de valors conversant sobre enginyeria i pensarem en enginyeria tot discorrent sobre valors.

Fóra oportú que el tutor demanés als seus estudiants que, abans d'acudir a l'activitat, pensessin en unes quantes possibles "definicions" d'enginyeria o d'enginyer, i que fessin quelcom similar quant a la paraula "valors".

Adreçat a alumnes de 1r batxillerat.

Professor responsable: Jaume Fabregat.

Màxim 30 participants.

Interfaces home-màquina: La comunicació entre el nostre cervell i un ordinador


    Es farà una petita presentació en la que es descriuen els fonaments de l'activitat cerebral i les tècniques que existeixen per mesurar-la i caracteritzar-la. L'activitat inclou la visita al laboratori de Biosenyals i una demostració de la instrumentació necessària per a mesurar l'activitat cerebral humana mitjançant l'electroencefalograma (sensors, amplificadors, gel conductor, etc.). En la demostració es demanarà l'ajuda dels alumnes, de tal manera que mitjacant la senyal d'electroencefalograma tractarem d'escriure fent servir únicament la nostra activitat mental. Es recomanen coneixements bàsics sobre física, tecnologia i biologia (no indispensables). Data i horari a convenir, en dimecres al matí.

Professors responsables: Alejandro Bachiller, Joan Francesc Alonso i Sergio Romero, del departament d'Eng. de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Màxim 20 participants

Làmpades de descàrrega, com funciona un fluorescent?


Es fa una visió de conjunt de l'enllumenat de descàrrega (vapor de sodi, vapor de mercuri, etc.) per després entrar en detall en el funcionament del llum fluorescent i el seu circuit.

S'aprofita per comentar coses sobre llum ultraviolada, llum negra, etc.

Es tracta d'una sessió explicativa amb demostracions pràctiques.

Es recomana que els participants tinguin uns coneixements bàsics de corrent altern i que coneguin la relació entre tensió i corrent en una inductància.

Professor responsable: Oriol Boix, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 25 participants

Perquè fa fred una nevera?


S'introdueix el concepte d'evaporació lligat al fred i s'expliquen diversos refrigerants i la problemàtica sobre el medi ambient.
Producció de fred associada a producció de calor / fred a temperatures molt baixes

Professorat responsable: Josep M. Morancho, dpt. Màquines i Motors Tèrmics

Màxim 12 participants

Què aporta la (bio)mecànica a l'esport i la recerca clínica


L'activitat inclou la visita al Laboratori de Biomecànica i una demostració dels diferents sensors que incorpora (sistema de captura, plaques de força, sensor d'electromiografia, sensor de pressió plantar).
En la demostració podran participar els alumnes.
En segon lloc, es mostrarà com es poden utilitzar aquestes mesures per al desenvolupament de sistemes robòtics per a la rehabilitació de pacients amb lesió medul·lar.

Es recomanen coneixements sobre física i tecnologia (no indispensable).

Professor responsable: Josep M. Font, Rosa Pàmies, dpt. Eng. Mecànica

Màxim 10 participants

Sigfox & the Internet of things


L'objectiu de la pràctica és mostrar les possibilitats de la tecnologia Sigfox al món actual de l'internet de les coses. Al mateix temps, fer reflexionar als estudiants sobre com l'internet de les coses pot millorar la nostra qualitat de vida. 

Es recomanen coneixements bàsics d'informàtica.

Programa:
Tecnologies actuals (Wifi, Bluetooth, LoRa, Sigfox) Plataformes IoT, Big data, Ciberseguretat

A la part pràctica es realitzarà un test per veure com enviar missatges mitjançant una placa d'avaluació TD1204 de Telecom Design (tecnologia Sigfox)i un treball en parelles (pensar una possible aplicació de Sigfox i exposició en públic).

Professorat responsable: J. Manuel Moreno Eguilaz, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 12 participants

Durada 120 minuts (1 hora teoria/1 hora pràctica)

Sobrecàrregues, curtcircuits i fuites: com funciona el quadre de proteccions de casa nostra?


Després d'introduir els conceptes de sobrecàrrega, curtcircuit i fuita a terra, s'explica com funcionen els elements de protecció domèstics (magnetotèrmic i diferencial). També s'aprofita per parlar de fusibles i preses de terra.

Es tracta d'una sessió expositiva amb demostracions pràctiques.

Es recomana que els participants tinguin uns coneixements bàsics de corrent altern, la inducció magnètica i el funcionament d'un electroimant.

Professor responsable: Oriol Boix, dpt. Eng. Elèctrica

Màxim 25 participants

Tecnologia vestible


En aquest taller presentarem el microcontrolador Circuit Playground Express, de l’empresa Adafruit. Es tracta d’una placa, dissenyada per poder-se incorporar a la roba, que incorpora, a més del microcontrolador, LED multicolor, sensors i altres elements. Durant el taller, veurem com es pot programar el microcontrolador fent servir MakeCode (un llenguatge de blocs) i farem alguns programes que provarem amb la placa. També explicarem com podríem cosir el microcontrolador a una peça de roba. Atès que l’entorn de programació de MakeCode incorpora un simulador, els assistents podran continuar creant i provant programes a casa (o al centre docent) encara que no disposin de cap placa.

Professor responsable: Oriol Boix, departament d'Enginyeria Elèctrica

Màxim 18 participants

Vols aprendre com es fa una animació 3D amb Blender?


L'activitat consistirà en la realització d'una breu animació 3D amb Blender.

Professora responsable: Daniela Tost, dpt. Computer Science

Màxim 25 participants