Vés al contingut (premeu Retorn)

GR, CER i SGR

Grups de Recerca, Centres Específics de Recerca i Grups de Recerca reconeguts per la Generalitat


NomCoordinador/aGRCERTECNIOSGR
ACES - Control Avançat de Sistemes d'Energia Enric Fossas X
Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials Xavier Tort- Martorell 2014 SGR 01183
ANT - Research Group on Advanced Nuclear Technologies Guillem Cortés 2014 SGR 01035
BIBITE - Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits Fco. Javier Gil X 2014 SGR 01333
BIOMEC - Grup d'Enginyeria Biomecànica Josep M. Font X 2014 SGR 00324
BIOPART - Anàlisi de Biosenyals per a la Rehabilitació i la Teràpia Miguel A. Mañanas 2014 SGR 1094
 CDEI - Centre de Disseny d'Equips Industrials Carles Riba X
CDIF - Centre de Diagnòstic Industrial i de Fluidodinàmica Eduard Egusquiza X 2014 SGR 01457
CEPIMA - Centre d'Enginyeria de Processos i Medi Ambient Antonio Espuña X
CERpIE - Centre de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses Pedro Mondelo X
CERTEC - Centre d'Estudis de Risc Tecnològic Eulàlia Planas X 2014 SGR 00413
CIEFMA - Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials Marc Anglada
i Luis M. Llanes
X X 2014 SGR 00130
CITCEA - Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments Antoni Sudrià X X 2014 SGR 00039
CREB - Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica Pere Caminal X X
CREMIT - Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques Jesús A. Álvarez X X
DRM - Dosimetria i Radiofísica Mèdica Josep Semplau 2014 SGR 00846
EGSA - Equacions diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics Miguel A. Barja i Amadeu Delshams X
ENGIBIO - Enginyeria i Biotecnologia

Jordi Bou i

M. Pilar Almajano

X
ENGMOL - Enginyeria Molecular (grup emergent) Juan J. Pérez X
EOLI - Enginyeria d'Organització i Logística Industrial Rafael Pastor X
Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions Xavier Cabré 2014 SGR 01083
FLUIDS - Enginyeria de Fluids Eduard Egusquiza i Francesc X. Recasens X
GCM - Grup de Caracterització de Materials Josep L. Tamarit X
GCMM - Grup de Caracterització de Materials Mesògens Josep Salud 2014 SGR 00190
Geometria de Varietats i Aplicacions Maria Alberich 2014 SGR 00634
GIE - Grup d'Informàtica a l'Enginyeria Lluís Solano X 2014 SGR 01467
GIEF - Grup d'Innovació Educativa a la Física Xavier Bohigas X
GIIP - Grups de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicació M. Margarita González i Carlos Sierra X
GIOPACT - Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats en l'Arquitectura, la Ciencia i ala Tecnologia Carme Martínez X
GRECDH - Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà Enrique Velo X
GReCT - Grup de Recerca de Ciències de la Terra Josep M. Baldasano 2014 SGR 00522
GREENER - Grup de Recerca d'Estudis Energètics i de les Radiacions Jordi Llorca i Francesc X. Raventos X
GREENTECH - Grup de Recerca en Tecnologies Renovables Rafael Ruiz X 2014 SGR 01104
GREP - Grup de Recerca en Electrònica de Potència Josep Bordonau X 2014 SGR 00880
GRESA - Grup de Recerca en Estadística Aplicada Xaier Tort-Martorell X
GRESIM - Grup de Recerca en Sistemes Mecatrònics Carles Riba X
GREVTAM - Grup de Recerca en Vibracions i Teoria i Anàlisi de Màquines Salvador Cardona i Lluïsa Jordi X
GRHCT - Grup de Recerca d'Història de la Ciència i de la Tècnica- Antoni M. Roca X
GRICCA - Grup Interdepartamental per a la Col·laboració Científica Aplicada Enrique Fernández X
GRPFM - Grup de Recerca en Propietats Físiques dels Materials David O. López
i Josep Salud
X
IMEM - Innovació, Modelització i Enginyeria en (BIO)Materials Carlos Alemán X 2014 SGR 00254
INSIDE - Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a l'Enginyeria Josep M. Monguet X
InSup - Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciències dels Materials Enrique Fernández 2014 SGR 01164
MACROM - Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques Lourdes Campos i Lourdes Urpí X
MTA - Modelització i Tecnologia Ambiental Josep M. Baldasano X
NEMEN - Nanotecnologia de Materials Aplicats a l'Energia Jordi Llorca 2014 SGR 00095
NERG - Grup de Recerca en Enginyeria Nuclear/ Nuclear Engineering Research Javier Dies i
Carlos Tapia
X 2014 SGR 00462
OPE - Organització de la Producció i d'Empresa (aspectes tècnics, jurídics i econòmics en producció) Joaquim Bautista 2014 SGR 00271
PERC - Centre de Recerca d'Electrònica de Potència Josep Bordonau X
PITP - Projectes d'Innovació Tecnològica de Productes Joaquim Lloveras X
POL - Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics Sebastián Muñoz X 2014 SGR 00125
Polímers Termoestables Epoxídics Xavier Ramis 2014 SGR 00067
POLYCOM - Polímers i Composites: Tecnologia Antonio Martínez i M. LLuïsa Maspoch X
PROCOMAME - Processos de Conformació de Materials Metàl·lics Josep M. Cabrera i
José M. Prado
X 2014 SGR 01416
PSEP - Polímers Sintètics: Estructura i Propietats. Polímers Biodegradables Jordi Puiggalí i Alfonso Rodríguez-Galán X
QSE - Qualitat de Subministrament Elèctric

Joaquim Pedr, Luis Sainz i Felipe Corcoles

X 2014 SGR 01537
Química Macromolecular Jordi Puiggalí 2014 SGR 00188
REMM - Grup de Recerca en Estructures i Mecànica de Materials Francesc Roure X 2014 SGR 00341
SAC - Sistemes Avançats de Control Vicenç Puig X 2014 SGR 00374
SETRI - Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials

Joan de Pablo i

Ana M. Sastre

X 2014 SGR 00050
SIR - Service and Insutrial Robotics Luis Basañez 2014 SGR 01433
SISBIO - Senyals i Sistemes Biomèdics Pere Caminal X
Sistemes Dinàmics M. Teresa Martínez-Seara 2014 SGR 00504
SLC-EG - Sistemes de Control Lineals . Estudi Geomètric M. Isabel García 2014 SGR 00181
TECNOFAB - Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació Joan Vivancos X 2014 SGR 01571
TERFIQ - Grup de Termodinàmica i Físico-Química Xavier Ramis X
Trancisions de Fase, Poliformisme i Dinàmica de la Metaestabilitat Josep L. Tamarit 2014 SGR 00581
VIS - Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents Albert Sanfeliu X 2014 SGR 00897