Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern

El Capítol 2 del reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona defineix quins són els òrgans de govern, de representació i de consulta.

Unipersonals

Equip Directiu
El director/a és la màxima autoritat acadèmica de l'ETSEIB, exerceix la representació del centre i les funcions de direcció i gestió ordinàries.
Té l'assistència de l'equip directiu.

Col·legiats

Junta d'Escola
Vetlla perquè l’Escola compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa UPC i ETSEIB.
Comissió Permanent
És l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. És presidida pel director o directora de l’Escola i es reuneix com a mínim 4 cops l’any.
Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat (CAAQ)
La CAAQ és l’òrgan encarregat d’informar i fer propostes sobre les activitats acadèmiques, i vetllar per la qualitat dels ensenyaments.
Comissions d'Avaluació Curricular (CAC)
Són les encarregades d’efectuar l’avaluació curricular, a partir de les assignatures que componen cadascun dels blocs curriculars.
Comissions Acadèmiques dels Màsters
Són els òrgans responsables del seguiment dels màsters i de vetllar per la qualitat acadèmica d'aquests
Comissió electoral de l'Escola
És l'òrgan col·legiat encarregat de supervisar els processos electorals de la unitat.
Delegació d'Estudiants
Òrgan de representació reglamentària de l'estudiantat