Vés al contingut (premeu Retorn)

Verificació

Marc VSMA: Verificació de les titulacions

ico_V_VSMAEl procés de verificació és un procés d’avaluació, previ a l’inici de la impartició, que han de superar totes les titulacions de grau i màster per tal de tenir validesa oficial. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és l’òrgan encarregat d’avaluar que les propostes d’ensenyaments es dissenyin seguint unes directrius establertes, i per tant, s’adeqüin a la legalitat vigent. 

Els centres universitaris són els responsables d’elaborar una memòria de la titulació en la que s’hi inclou informació relativa a la descripció i justificació del títol, els processos d’accés i admissió, la planificació acadèmica, i la disponibilitat de recursos humans i materials prevista, entre d’altres. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, i amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

A continuació es poden consultar les memòries de verificació de les titulacions que s’imparteixen a l’ETSEIB: 

Memòria Verificada

Resolució Consejo de Universidades

Informe Avaluació

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

pdf

pdf

pdf

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
IMPLANTACIÓ CURS 2023-24
pdf pdf

Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica 

pdf pdf

Màster universitari en Enginyeria Industrial

pdf

-

pdf pdf pdf

Màster universitari en Enginyeria d'Organització/Management Engineering

pdf

pdf

pdf pdf

Màster universitari en Enginyeria d'Automoció (pla 2012)

pdf

pdf

pdf

Màster universitari en Enginyeria d'Automoció (pla 2019)  pdf pdf pdf

Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat

pdf

-

pdf

Màster universitari en Automàtica i Robòtica

pdf

pdf

pdf

Master's degree in Nuclear Engineering

pdf

pdf

pdf pdf

Màster universitari en Enginyeria de l’Energia

pdf

-

pdf pdf pdf

Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

 

pdf

pdf 

pdf 

Màster universitari en Enginyeria Tèrmica pdf pdf
Màster Universitari en Sistemes i Accionaments Elèctrics pdf pdf

L’ETSEIB explica com dur a terme la verificació de les seves titulacions en el procés 240.2.1.1 Verificació del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Més informació sobre el procés de verificació.