Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula Q1 de Grau: Estudiants ja matriculats en anys anteriors

 • Estudiants i estudiantes amb la FI superada: 21, 22 i 26 (GEQ)* de juliol de 2016
 • Estudiants i estudiantes repetidors de FI: 25 de juliol de 2016
 • Estudiants i estudiantes adaptats: 2 de setembre de 2016
*Estudiants del Grau en Enginyeria Química que vulguin quedar-se a l'ETSEIB sempre i quan tinguin els 120 ECTS aprovats dels 2 primers cursos, podran matricular-se per e-secretaria de qualsevol assignatura de Q5, Q6 o Q7. Cal tenir en compte els quadrimestres d'impartició.
 • Publicació a partir del 20 de juliol de 2016
 • A partir d'aquesta data podeu consultar a l'e-secretaria l'ordre de matrícula (dia i hora a partir del què l'estudiant es podrà matricular) i el potencial de matrícula (conjunt d'assignatures que es poden matricular)
 • Abans de fer la matrícula recordeu consultar els horaris i les dates d'exàmens de les assignatures + INFO
 • No està vinculada a la matrícula de tardor, doncs no es contempla convocatòria d’exàmens de reavaluació al febrer
 • Contactar amb el SIAE per correu electrònic: siae.etseib@upc.edu - Fins 20 de juliol de 2016 (per aquells que no hagin estat matriculats/des en els 2 quadrimestres anteriors)
 • Per mantenir la nota de les mateixes, caldrà fer la matrícula directament al grup 10, 20, etc. (consulteu la fitxa de l'assignatura per validar les condicions en les quals es manté la qualificació de les pràctiques)
 • Poden matricular assignatures de 2n curs fins a 4 assignatures en total. Per exemple: 1 de FI i 3 de 2n curs, 2 de FI i 2 de 2n curs, 3 de FI i 1 de 2n curs
 • L'estudiant no està obligat a matricular les assignatures de FI amb qualificació entre 4 i 4,9, tot i que no podrà substituir-les per assignatures de 2n curs, tenint en compte que el màxim d'assignatures compensables a la FI és de 2
 • Consulteu els horaris de Projecte I i Projecte II
 • Els subgrups no estan vinculats a la distribució de subgrups de la resta d’assignatures
  • Per cursar l'assignatura 240403 (Debats sobre tecnologia i societat) cal tenir el nivell d'anglès First o equivalent
  • Per cursar l'assignatura 240402 (Comunicació d'Informació Tècnica) es recomana tenir un nivell d'anglès inferior al First o equivalent