Vés al contingut (premeu Retorn)

Taquilles

464 taquilles disponibles pels estudiants matriculats a l'ETSEIB i 6 taquilles de consigna
 • Ubicades a les plantes 0, 3 i 4.
 • MIDES: 36x40x78 cm, 67,5x29,5x38,5 cm.
 • SISTEMA DE TANCAMENT: clau o targeta magnètica.
 • QUAN ES PODEN LLOGAR: a partir del 15 de setembre per tot el curs acadèmic.
 • PREU: 15€ amb un depòsit de 18€ que es torna en el moment de donar de baixa la taquilla.

Llogar una taquilla

- a partir del 15 de setembre per tot els curs acadèmic


Renovar la taquilla

- del 17 de juny al 16 de juliol
Donar de baixa

- del 17 de juny al 16 de juliol
-
s'ha de comunicar la baixa i tornar la clau o targeta a Consergeria

 • Si no es comunica la baixa en el termini establert, es buidarà la taquilla i es perd el dipòsit. Les pertinences es podran recuperar fins al 30 de setembre.
 • INCIDÈNCIES I DESPERFECTES: es comuniquen a través de la intranet. NO hi guardis productes que es puguin deteriorar. En cas de pèrdua de la clau/targeta hauràs de pagar 3€. Si hi ha desperfectes, l'Escola es pot quedar amb el dipòsit, si el valor dels desperfectes és superior s'iniciarà una reclamació.
 • LES TAQUILLES SON PERSONALS I INTRANSFERIBLES.
 • L'ESCOLA NO ES FA RESPONSABLE DE LES POSSIBLES DESAPARICIONS, PÈRDUES O ROBATORIS. ES RECOMANA NO DEIXAR RES DE VALOR.
  En casos de força major la taquilla podrà ser oberta pel personal responsable de l'Escola.

Taquilles de consigna

 • Ubicades a la planta 0 davant de copisteria.
 • De gran capacitat, reforçades, per deixar temporalment equipatge o objectes voluminosos.
 • D'ús diari (entre 8 i 21 hores) de dilluns a divendres.
 • Els interessats han d'adreçar-se a Consergeria.
 • Prèvia identificació l'usuari rep la clau, dipòsit de 10€ que es retorna en el moment de retornar la clau.
 • Si a les 21 hores no s'ha retornar la clau, el personal responsable buidarà la taquilla. No es retornarà el dipòsit.
 • En cas de pèrdua de la clau no es retornarà el dipòsit i el personal de Consergeria acompanyarà a l'usuari (prèvia identificació) per obrir i buidar el contingut.
 • L'Escola no es fa responsable dels objectes dipositats a la taquilla.
 • En cas de desperfectes en la taquilla l'Escola podrà procedir a incautar el dipòsit, si les despeses superen l'import d'aquest s'iniciarà la reclamació corresponent.
 • En casos de força major la taquilla podrà ser oberta pel personal responsable de l'Escola.