Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits optatius en el Q8 del Grau per activitats d'extensió universitària

 

Informació General:

En els estudis de Grau es poden reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS optatius del Q8 per activitats universitàries culturals, d’idiomes, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

 

Aquestes activitats s’han de fer simultàniament als estudis, però el reconeixement s’ha de demanar en l’última matrícula del grau i mentre quedin crèdits optatius per cursar, independentment del curs en el qual s’hagi dut a terme l’activitat. En cap cas no es pot fer un reconeixement parcial dels crèdits acordats prèviament.

Durant els vostres estudis podreu consultar les activitats realitzades en l'expedient d'activitats de l'e-Secretaria. 

 


Activitats d'extensió universitària de la UPC

En els estudis de grau de la UPC es poden reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS per activitats universitàries culturals, d’idiomes, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Podeu consultar la relació d'activitats al Mapa d'activitats d'extensió universitària de la UPC. No es poden reconèixer activitats fora de les que inclou aquest llistat aprovat pel Consell de Govern de la UPC.

 

Activitats d'extensió universitària de l'ETSEIB

L'ETSEIB ha establert un conjunt d'activitats que també poden ser reconegudes per aquests 6 ECTS del bloc optatiu del Q8 del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

 

 • FORUM: Reconeixement d' 1 ECTS cada 30 hores o 0,5 ECTS per cada 10 activitats, amb un màxim de reconeixement de 4 ECTS. Aquestes activitats són acumulables amb diferents cursos o amb les activitats realitzades al Febrer a l'ETSEIB. A l'expedient apareixeran com a "Activitats Complementaries de Formació Tecnològica".
 • Febrer a l'ETSEIB; Reconeixement d'1 ECTS per cada 30 hores,  amb un màxim de reconeixement de 4 ECTS. Aquestes hores són acumulables amb diferents cursos o amb les activitats realitzades al FÒRUM de  l'ETSEIB. A l'expedient apareixeran com a "Activitats Complementaries de Formació Tecnològica".
 • Altres activitats d'interès per l'Escola: cursos, jornades, etc. Organitzades per l’Escola o altres institucions  afins, considerats d’interès per  l’Escola.  Reconeixement d'1 ECTS per cada 30 hores,  amb un màxim de reconeixement de 4 ECTS. A l'expedient apareixeran com a "Activitats Complementaries de Formació Tecnològica".
 

Mobilitat internacional

 L’estudiant que participa en programes de mobilitat pot reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS optatius (3 ECTS per quadrimestre) per la formació rebuda en mobilitat.


Coneixement de llengües*

Es poden reconèixer crèdits per coneixement de llengües, per la superació de cursos i d’exàmens d'acord amb el que estableix la Taula de certificats d’idiomes.

 

El nombre de ECTS a reconèixer és:
 • Certificats d'exàmens: 4 ECTS.
 • Cursos d'entitats que apareixen a la Taula: 25h =1 ECTS.
Les llengües estrangeres per les què es pot reconèixer crèdits son l'alemany, l'anglès, el francès i l'italià. Pel que fa a altres idiomes, els estudiants que en tinguin un certificat l'han de presentar al centre, que el valorarà a partir dels criteris disponibles, basats en l'ACLES i altres organismes internacionals.

Cal tenir en compte que per reconèixer crèdits per la llengua estrangera que s'utilitza per acreditar l'assoliment de la competència en tercera llengua s'ha de certificar un nivell superior al B2.1. Per demanar el reconeixement de crèdits per idiomes abans s'ha d'haver acreditat el nivell B2 (complet) de competència en tercera llengua (requisit per obtenir el títol de grau).

 

En el cas d’estudiants de la UPC que participen en un programa de mobilitat i acrediten haver cursat a la universitat de destinació un curs d’idiomes, aquest podrà servir per reconèixer crèdits per activitats d’extensió universitària sempre que compleixin els requisits establerts per la UPC.

 

Els estudiants que han realitzat la secundària en comunicats en què el català no és llengua oficial és reconeixeran crèdits a partir del A1, els estudiants que han fet la secundària en comunicats on el català és llengua oficial el reconeixement es realitzarà a partir del nivel C2 del marc europeu.

 

També es reconeixen crèdits per la llengua basca o  gallega, sempre que no hagi estat la llengua dels estudis de la secundària.

 

(*) Actualització modificació normativa acord  CG/2018/41

 

Podeu consultar més informació respecte el reconeixement d'activitats d'extensió universitària en aquest enllaç.

 

 

 

 

Com fer la sol·licitud 

Sol·licitud per a incorporar activitats a l'expedient d'activitats d'extensió universitària

 
Un cop hagueu realitzat una activitat d'extensió universitària, aquesta s'haurà d'incorporar a l'expedient d'activitats d'extensió universitària per tal que, a la darrera matrícula, pugueu incorpora-les a l'expedient acadèmic.

Com:

La sol·licitud per a incorporar les activitats a l'expedient d'activitats d'extensió universitària es realitza en funció del tipus d'activitat:

 

 •  Activitats d'extensió universitàries de la UPC:

Per poder reconèixer les activitats d'extensió universitària que apareixen a la taula de la UPC no cal que feu cap sol·licitud específica al SIAE de l'ETSEIB.

Les unitats responsables de cada activitat són les encarregades d'incorporar les activitats a l'expedient d'activitats d'extensió universitària. Tingueu en compte que els crèdits per reconeixement d'activitats esportives el realitza el Servei d'esports de la UPC.

 • Activitats d'extensió universitària de l'ETSEIB:

Per incorporar aquestes activitats a l'expedient d'activitats d'extensió universitària, heu de presentar la "Sol·licitud de reconeixement d'activitats d'extensió universitària de l'ETSEIB - Bloc optatiu Q8" a la Seu Electrònica de la UPC 

 1. Accedeix al tràmit amb la teva Identitat Digital UPC (usuari/contrasenya i PAN de la targeta activada)
 2. Omple el formulari del tràmit
 3. Adjunta la documentació acreditativa de l'activitat i la sol·licitud complimentada en format PDF
 4. Clica al botó "Signa i Registra". Podràs signar amb la Identitat Digital UPC (si ets de la comunitat universitària)
 • Mobilitat internacional:

El reconeixement de crèdits per estada de Mobilitat s'introduirà a l'expedient d'activitats d'extensió universitària un cop rebudes les notes a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions (ORIA).

Per aquest tipus d'activitat no heu de presentar cap sol·licitud al SIAE.

 •  Coneixement de llengües:

Per incorporar aquestes activitats a l'expedient d'activitats universitàries, heu de presentar una "Sol·licitud de reconeixement d'activitats d'extensió universitària de l'ETSEIB - Bloc optatiu Q8" al SIAE aportant la documentació acreditativa corresponent.

Des del SIAE es generarà l'imprès de pagament que podreu abonar per l'e-Secretaria o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers).

Un cop aboneu l’import corresponent, l’activitat quedarà com a reconeguda a l’expedient acadèmic.

Aquest tipus de reconeixement un cop sol·licitat i generada la taxa no es podrà anul·lar

Per aquest tipus de reconeixement no heu de fer la sol·licitud de reconeixement per l'e-Secretaria.

 

Documentació:

En les sol·licituds per Coneixement de llengües o en les Activitats d'extensió universitària de l'ETSEIB, heu d'aportar original i còpia de la documentació acreditativa.

Període:

Durant el mes d'abril i el mes d'octubre. Consulteu les dates concretes el Calendari de tràmits acadèmics i administratius dels estudis de Grau (obriu en una finestra nova).

 

 

Expedient d'activitats d'extensió universitària

On consultar les activitats realitzades: 

Podeu consultar el llistat de totes les activitats d'extensió universitària que heu realitzat durant els vostres estudis a l'e-Secretaria dins l'apartat "Expedient >> Activitats"

 

 

Selecció de les activitats d'extensió a reconèixer

Com:

Un cop tingueu l'aplicació de "Reconeixement d'activitats" activada podreu seleccionar quines de les activitats realitzades voleu reconèixer perquè s'incorporin al vostre expedient acadèmic.

La sol·licitud de reconeixement l'heu de realitzar per l'e-Secretaria a l'apartat "Expedient >> Reconeixement d'Activitats".

Un cop seleccionada una activitat no és podrà anul·lar el reconeixement.


La sol·licitud de reconeixement per Coneixements d'idiomes no es fa per l'e-Secretaria. L'heu de sol·licitar directament al SIAE aportant original i còpia de la documentació acreditativa del curs o certificat d'idiomes.

Quan:

L'aplicació per a realitzar els reconeixement d'activitats s'activa a la e-Secretaria amb la darrera matrícula sempre que us quedin com a màxim 30 ECTS per a finalitzar els estudis i tingueu crèdits optatius pendents de superar.

Preu:

Cal abonar la taxa establerta al Decret de preus(obriu en una finestra nova).

L'imprès de pagament el trobareu a l'e-Secretaria a l'apartat "impresos i pagaments".

Podeu realitzar el pagament per l'e-Secretaria o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers).

Un cop seleccionada una activitat no és podrà anul·lar el reconeixement, ni retornar l'import abonat. El no abonament dels reconeixements pot comportar el bloqueig de l'expedients per impagament, d'acord amb els efectes establerts al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya

 

 

Resolució del reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària:

Com:

Podreu consultar a l'expedient acadèmic els crèdits reconeguts per activitat d'extensió universitària, per l'e-Secretaria,  un cop aboneu la taxa corresponent.

Període:

Uns dies després d'haver abonat l'import corresponent.