Vés al contingut (premeu Retorn)

Publicada la Resolució provisional de places de la Convocatòria General de Mobilitat Internacional de l'ETSEIB del curs 2020-2021

Els estudiants amb plaça provisional concedida han d'acceptar o rebutjar la plaça atorgada a través de la e-secretaria, com a màxim fins al dia 23

IMPORTANT!

  • Els estudiants amb plaça provisional concedida han d'acceptar o rebutjar la plaça atorgada a través de la e-secretaria, com a màxim fins al dia 23 de febrer de 2020 a les 00:00. El fet de no acceptar la plaça dins el termini assenyalat s'entendrà com a rebuig i, per tant, comportarà la pèrdua de la plaça
  • Els estudiants amb plaça provisional concedida que no tenen acreditat l'idioma han de presentar la documentació acreditativa del nivell de l'idioma com a màxim fins al dia 23 de febrer a les 00:00 h. No presentar-la en aquest termini comportarà la pèrdua de la plaça.

Transcorregut el termini d'acceptació i acreditació d'idioma es publicarà llistat de places definitiu i llistat de places vacants a les quals només podran concórrer els estudiants que d'aquesta resolució hagin resultat "sense plaça" o rebutgin a la seva plaça dins aquest termini habilitat per fer-ho. Els estudiants "sense plaça" del Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica només hi podran concórrer si algun estudiant de la mateixa titulació ha renunciat dins el termini especificat per fer-ho.