Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques Acadèmiques Externes

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen per a la UPC un important element formatiu i tenen un gran valor en la formació dels futurs professionals que la societat està demanant i contribueix a la millora de la seva empleabilitat.

Informació General

 

fletxa_groga Informació general sobre les Pràctiques Externes.

fletxa_groga Procediment general de les Pràctiques Externes.

fletxa_groga Criteris generals:

  • Remuneració mínima: 8€/hora
  • Hores màximes que pots realitzar diàriament com a norma general:
   • 4-5 hores/dia - pràctiques curriculars, extracurriculars i Treball Final d'Estudis (TFE).
   • Excepcions:
    • Pràctiques curriculars + TFE sense assignatures matriculades: màxim 8 hores/dia.
    • Pràctiques extracurriculars de l'1 de juliol al 15 de setembre: màxim 8 hores/dia.
    • No s'autoritza la realització de pràctiques curriculars de l'1 de juliol al 15 de setembre.
  • Proposta de dates del conveni: Al determinar la data d'inici del conveni has de tenir en compte que ha de ser com a mínim 15 dies a partir del moment que l’empresa et selecciona. Aquestes dates podran ser modificades pel centre, depenent del temps que utilitzin els actors que intervenen en la confecció del conveni (empresa, tutors/es, estudiants i universitat). No es pot iniciar cap pràctica sense el conveni signat.

fletxa_groga Quadre resum dels requisits per fer pràctiques externes a les titulacions de l'ETSEIB.

fletxa_groga Calendari del curs acadèmic 2023-2024:

  • Sol·licitud de Pràctiques: de l'1 de setembre de 2023 al 30 de juny de 2024

  • Tancament de la Borsa de Pràctiques: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2024

  • Data d'inici dels convenis: a partir del 16 de setembre de 2023

  • Data de fi dels convenis: fins el 15 de setembre de 2024 o fins la data de tancament de l'expedient

Modalitats de pràctiques externes

 

fletxa_groga Has de decidir la modalitat de pràctiques abans de l'inici de les mateixes. No podràs reconèixer les pràctiques extracurriculars com a crèdits de pràctiques curriculars. Així com tampoc podràs afegir el TFE a un conveni de pràctiques curriculars un cop iniciat. Has de prendre la decisió sobre la tipologia de pràctiques en el moment de sol·licitar-les:

Curriculars

Configurades com activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis. Tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat.

 

Extracurriculars

Tenen els mateixos fins formatius que les pràctiques curriculars però no formen part del pla d’estudis ni de l'expedient acadèmic, tot i que s’incorporaran al Suplement Europeu al Títol. Han d’estar directament relacionades amb els continguts del pla d’estudis. La durada mínima no pot ser inferior a 180 hores.

 

Treball Final d'Estudis (TFE)

El TFE es pot desenvolupar en el marc d’unes pràctiques externes. El projecte formatiu de les pràctiques i el projecte de realització del treball final d’estudis han de ser coincidents. Les pràctiques tindran la consideració de curriculars i estaran tutoritzades pel director/a del TFE.

Consulta la informació sobre el TFE en Modalitat B.

 

Curriculars + TFE

Conveni que engloba les pràctiques curriculars i el TFE en el marc d'unes pràctiques externes.

Altres tipus de pràctiques

 

Borsa de Pràctiques


fletxa_groga Accedeix a la Borsa de Pràctiques on les empreses publiquen les ofertes de pràctiques que tenen disponibles.

fletxa_groga Registra't i actualitza el teu perfil, escull la modalitat de pràctiques que vols fer i cerca, d'entre les ofertes publicades, aquelles que s'ajustin als teus interessos per presentar la teva candidatura.

fletxa_groga Si trobes unes pràctiques fora de la Borsa de Pràctiques, l'empresa ha d'inscriure la oferta igualment a la Borsa de Pràctiques.

fletxa_groga Manual per a estudiants sobre el funcionament de la Borsa de Pràctiques.

fletxa_groga Manual per a empreses sobre l'accés a la Borsa de Pràctiques.


Borsa de Pràctiques Acadèmiques Externes, (obriu en una finestra nova)

Validació de dades del Conveni de Cooperació Educativa


fletxa_groga Una vegada l'empresa et selecciona, el sistema registra automàticament les dades relatives al conveni a la teva e-Secretaria, on hauràs d'accedir per validar les dades registrades i/o aportar-ne de noves a l'apartat "Pràctiques en Empresa":

  • Tutor/a empresa
  • Modalitat de les pràctiques
  • NAF (Número d'afiliació a la Seguretat Social)
  • Horari i lloc on es faran les pràctiques
  • Nombre d'hores
  • Número de comanda de l'empresa (si és necessari)
  • Observacions

fletxa_groga Un cop hagis completat les dades has d'enviar la sol·licitud al centre per a que passi d'estat "registrat" a estat "provisional".

fletxa_groga Un cop estigui en estat "provisional", revisarem les dades, assignarem una/a tutor/a acadèmic/a i validarem el conveni.

fletxa_groga Manual per a estudiants per gestionar les pràctiques a l'e-Secretaria.


Projecte Formatiu


fletxa_groga Un cop s'indica qui serà el/la tutor/a de l'empresa, el sistema li envia un correu electrònic perquè, a través del portal de pràctiques, proposi el Projecte Formatiu a realitzar.

fletxa_groga Manual per al/la tutor/a d'empresa.

fletxa_groga Una vegada el/la tutor/a de la UPC valida el Projecte Formatiu, el conveni pot iniciar el circuit de signatures.

fletxa_groga Manual per al/la tutor/a de la UPC.


Signatura del Conveni de Cooperació Educativa


fletxa_groga En primer lloc signarà el/la representant legal de la institució d'acollida que rebrà el conveni per correu electrònic, i que haurà de retornar-lo, signat digitalment, a través del mateix canal.

fletxa_groga Estudiant, el signaràs després, a través del Portafirmes, mitjançant la numeració de la teva targeta UPC o algun dels altres certificats digitals reconeguts.

fletxa_groga Finalment, i també a través del Portafirmes, serà el Director de l'ETSEIB qui procedirà a la signatura.

fletxa_groga Totes les parts són informades i reben còpia del conveni signat per totes elles a través del correu electrònic.

IMPORTANT - Quan el Conveni de Cooperació Educativa està signat per totes les parts és quan es poden iniciar les pràctiques acadèmiques, mai abans.


Matrícula de les Pràctiques


fletxa_groga En cas d'haver escollit modalitat Curricular, TFE (Treball Final d'Estudis) o Curricular + TFE, generarem una proposta de pla de matrícula per a que puguis matricular els crèdits corresponents el dia assignat de matrícula.

IMPORTANT - Si ha passat el període de matrícula, o has matriculat alguna assignatura o el TFE, modificarem la teva matrícula d'ofici des del SIAE afegint els crèdits corresponents a les pràctiques.

fletxa_groga En cas d'haver triat la modalitat extracurricular, el reconeixement anirà directament al SET (Suplement Europeu al Títol) un cop les pràctiques hagin estat avaluades.


Avaluació de les Pràctiques


fletxa_groga L'entrevista inicial amb el/la tutor/a de la UPC, el seguiment i l'avaluació de les pràctiques es realitza a la Intranet de Pràctiques Externes de l'ETSEIB. Aquestes són les passes a seguir:

  • Entrevista Inicial (solament curriculars)
  • Seguiment
  • Enquesta estudiant
  • Entrega Memòria/Informe (solament curriculars)
  • Avaluació Empresa
  • Enquesta tutor/a UPC (solament curriculars)
  • Exposició oral (solament curriculars) i avaluació académica

fletxa_groga Un cop s'ha fet l'avaluació, introduirem el reconeixement al teu expedient i es tancarà si són els últims crèdits pendents de la titulació.

fletxa_groga Els convenis de cooperació educativa finalitzen quan s'arriba a la data de finalització de les pràctiques o quan es tanca l'expedient i finalitza la teva vinculació amb la UPC.

fletxa_groga En cas de renúncia a unes pràctiques curriculars, aquestes s'avaluaran com a No Presentat o Suspeses i es tornaran a pagar els ECTS corresponents a un nou conveni de cooperació educativa. El funcionament és similar a la matrícula i avaluació de qualsevol assignatura.

 

Documentació

 

fletxa_groga Registre d'acte d'acollida de l'entitat col·laboradora a estudiants en pràctiques: CAT / ESP / ENG

fletxa_groga Diligència de baixa o modificació: CAT / ESP / ENG

fletxa_groga Sol·licitud d'autorització sortides puntuals de l'empresa: CAT

fletxa_groga Documentació Pràctiques Internacionals:


Normatives

 

fletxa_groga Consulta les normatives sobre les pràctiques acadèmiques externes.


Contacte

 

fletxa_groga Informació de contacte del SIAE

 

Demana