Vés al contingut (premeu Retorn)

Programes de recorregut successiu ETSEIB

Grau + Màster Universitari

"PREINSCRIU-TE PER SER ENGINYER/A INDUSTRIAL"

PROGRAMA ACADÈMIC DE RECORREGUT SUCCESSIUGRAU QUE CONFORMA EL PROGRAMAMÀSTER QUE CONFORMA EL PROGRAMA
Enginyer/a Industrial Enginyeria en Tecnologies Industrials Enginyeria Industrial

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a Industrial

Enginyer/a Industrial amb Anàlisi Econòmica Industrial Technologies and Economic Analysis
(UPC-UPF)

Enginyeria Industrial

 

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a Industrial

  • L'ETSEIB imparteix, a partir del curs acadèmic 2022-2023, dos Programes Acadèmics de Recorregut Successiu (PARS) que vinculen la realització d'un grau i un màster en l'àmbit de l'enginyeria industrial amb la finalitat de reforçar la formació integral dels enginyers i enginyeres.
  • Aquests Programes Acadèmics de Recorregut Successiu permetran als estudiants cursar qualsevol dels dos graus que s'imparteixen al centre i compaginar-lo amb els estudis del màster universitari en Enginyeria Industrial durant el darrer curs del grau.
  • Per accedir a aquests programes de grau i màster, caldrà que els trieu directament a l'aplicació de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.
  • El disseny dels programes oferirà diversos avantatges en l'itinerari acadèmic que cursareu, com per exemple, la possibilitat de cursar els treballs de fi de grau i de fi de màster de manera simultània, o tenir més flexibilitat per cursar les assignatures dels dos plans d'estudis.
  • L'estudiant que faci la preinscripció en un dels Programes Acadèmics de Recorregut Successiu de l'ETSEIB no adquireix l'obligació de cursar el màster, i en el moment que vulgui, podrà deixar el programa i continuar únicament els seus estudis de grau.
  • Els programes de l'ETSEIB inclouen l'habilitació professional per a la professió regulada d'Enginyer/a Industrial.