Vés al contingut (premeu Retorn)

Borsa de pràctiques externes

Informació Empreses:

La posada en marxa del nou procediment de gestió dels convenis de cooperació educativa de la UPC suposa la digitalització de tot el procés. A partir d'ara, tant el tràmit de signatura com de facturació econòmica es realitzaran de manera digital.

IMPORTANT PER PODER UTILITZAR AQUEST SERVEI ÉS NECESSARI ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE LES FACTURES DE CONVENIS ANTERIORS. Si no és el vostre cas, poseu-vos en contacte amb  per tal d'agilitzar aquest tràmit.

Ús de la Borsa de pràctiques externes de l'ETSEIB:

  • L'empresa ha de donar-se d'alta a l'aplicatiu: EMPRESES > Registra't
  • Un cop l'empresa estigui validada pel gestor, podrà introduir les seves ofertes de pràctiques.
  • La selecció de l'estudiant es realitza mitjançant l'aplicatiu entre els estudiants que s'han inscrit a l'oferta.
  • Un cop s'hagi seleccionat l'estudiant, l'empresa haurà de confirmar l'inici del conveni també a través de l'aplicatiu Borsa de pràctiques ETSEIB.

Podeu consultar la informació sobre els passos a seguir al document:

Guia de l'empresa.

No s’acceptaran ofertes de pràctiques amb una remuneració inferior als 8€/hora per l’estudiant.

Informació Estudiantat:

La posada en marxa del nou procediment de gestió dels convenis de cooperació educativa de la UPC suposa la digitalització de tot el procés. A partir d’ara, tant el tràmit de signatura com de facturació econòmica es realitzaran de manera digital.

  • L’estudiant ha de donar-se d’altra a l’aplicatiu amb les seves credencials UPC: CANDIDATS > Inicia sessió

    Hi tenen accés tots els estudiants de Grau que tinguin el 50% dels crèdits superats de la seva titulació, i tots els estudiants matriculats en estudis de Màster.
  • Per tal d’accedir a una oferta cal que obligatòriament annexeu el vostre CV i presenteu candidatura a l’oferta que us interessi.
  • Un cop hagi finalitzat el procés de selecció, s’iniciaran els tràmits per a la signatura del Conveni de Cooperació Educativa a través de l’E-Secretaria.

Podeu consultar la informació sobre els passos a seguir al document:

Guia de l’estudiant.