Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment

Marc VSMA: Seguiment de les titulacions

ico_S_VSMAEl seguiment de les titulacions és un procés d’avaluació que fan els responsables de la titulació en relació al seu desplegament. Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament.

  • Seguiment en estudis de Grau: s’han de realitzar almenys dos seguiments obligatoris en un període de 6 anys des de la verificació o la última acreditació.
  • Seguiment en estudis de Màster: s’ha de realitzar almenys un seguiment obligatori en un període de 4 anys des de la verificació o la última acreditació.

El seguiment es materialitza en un informe en el que es fa un anàlisi i valoració breu a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent. Només es podran fer modificacions en les titulacions si aquestes han estat recollides en els informes de seguiment.

 

A continuació es poden consultar els informes de seguiment de les titulacions que s’imparteixen a l’ETSEIB: 

 

Seguiment

1r                seguiment      

 2n                seguiment    

3r               seguiment 

4t              seguiment 

5è               seguiment 

 

IST IAST IST IAST IST IAST IST IAST IST IAST

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

pdf

 

pdf

pdf

Màster universitari en Enginyeria Industrial

pdf

 

 

 

Màster universitari en Enginyeria d'Organització/Management Engineering

pdf

 

 

Màster universitari en Enginyeria d'Automoció

pdf

 

 

Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat


pdf

 

 

 

Màster universitari en Automàtica i Robòtica

pdf

 

 

Master's degree in Nuclear Engineering

pdf

 

 

 

Màster universitari en Enginyeria de l’Energia

 

 

 

 

IST: Informe de seguiment de la titulació.
IAST: Informe d’avaluació del seguiment de la titulació (AQU).

 

L'ETSEIB ha realitzat un Informe de Seguiment de Centre a finals de l'any 2017 com a requeriment d'AQU Catalunya per tal de donar resposta a l'acreditació en condicions en diversos estàndards assolida en el procés que va tenir lloc l'any 2015. Aquest informe inclou un seguiment de totes les titulacions de l'oferta del centre:

 

SeguimentDesembre 2017            
Informe de Seguiment (ISC) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona pdf
SeguimentMaig 2020          
Informe de Seguiment (ISC) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona pdf
SeguimentFebrer 2022 
Informe de Seguiment (ISC) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona pdf

L’ETSEIB explica com dur a terme el seguiment de les seves titulacions en el procés 240.2.1.2 Seguiment del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Més informació sobre el procés de seguiment.