Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia a la matrícula

 

IMPORTANT COVID-19  
 
Mentre duri l'emergència sanitària l'atenció presencials al SIAE romadrà tancada, però seguim treballant per oferir-vos atenció no presencial. Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el Servei d’atenció en línia DemanaUPC/ETSEIB 

Els tràmits en els quals s'hagi de presentar documentació original al SIAE s'haurà de presentar per la Seu Electrònica de la UPC

Informació General:

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé l'estudiantat, en casos justificats degudament i de manera extraordinària, pot sol·licitar la renúncia total a la matrícula.

 

L'estudiantat nou de primer curs que ha renunciat a la matrícula de primer curs perd la plaça assignada i ha de tornar a ser admès al procés de preinscripció per poder-se matricular una altra vegada.

 

És condició prèvia a la sol·licitud de renúncia de la matrícula haver-ne efectuat el pagament.

 

L'acceptació de la renúncia no comporta la devolució dels preus públics. Només si s'ha produït algun dels motius que donen dret a la devolució dels preus públics(obriu en una finestra nova), la persona interessada pot sol·licitar-ho en el termini màxim d'un mes d'haver rebut la resolució. En tots els casos s'hauran d'abonar com a mínim, els conceptes obligatoris de la matrícula (gestió d'expedient, suport a l'aprenentatge, assegurança escolar i serveis addicionals sol·licitats).

 

Informació COVID-19 

En funció de les novetats que les autoritats governamentals i/o universitàries dictaminin els tràmits es poden veure modificats. Estigueu atents a les actualitzacions i, sobretot, consulteu la informació disponible abans de prendre cap decisió. 

Podeu consultar tota la informació i els comunicats sobre les actuacions excepcionals a la UPC i l'ETSEIB davant l'emergència sanitària per coronavirus a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/notificacions/informacions-i-comunicats-en-relacio-amb-el-covid-19


Com fer la renuncia total a la matrícula

Sol·licitud de renúncia total de la matrícula

Com:

  • La sol·licitud mentre no es pugui fer el lliurament presencial al SIAE la documentació s'ha de presentar a la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una instància genera on s'ha d'indicar que l'estudiant/a valida la seva signatura en la documentació adjuntada.
  • El SIAE facilitarà la sol·licitud de renúncia a la matrícula per tal què la persona sol·licitant la complimenti i la signi.
  • Juntament amb la sol·licitud, cal lliurar la documentació acreditativa dels motius pels quals es sol·licita la renúncia.

Període:

Dins del termini que estableix el calendari acadèmic de la UPC.
- Quadrimestre de tardor: 31 d'octubre
- Quadrimestre de primavera: 31 de març
Podeu consultar la data establerta pel curs actual al calendari de tràmits acadèmics de l'ETSEIB.

 

 

Resolució:

La persona interessada podrà consultar la resolució per la e-Secretaria.