Vés al contingut (premeu Retorn)

SGIQ

Processos desenvolupats pel Sistema de Garantia Interna de la Qualitat - SGIQ per totes les titulacions impartides a l'ETSEIB:

240. Informació general del centre

ProcésResponsable
240.1.1 Definir la política i els objectius de qualitat de la formació Director/a
240.2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius Director/a
240 3.1 Definir el perfil d'ingrés/graduació i avaluació Sotsdirector/a responsable de qualitat
240.3.2 Suport i orientació a l'estudiantat Sotsdirector/a responsable de qualitat
240.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació Sotsdirector/a responsable de qualitat
240 .3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiantat Sotsdirector/a responsable de mobilitat
240.3.5 Gestió de l'orientació professional Sotsdirector/a responsable d'empreses
240.3.6 Gestió de les pràctiques externes Secretari/a acadèmic/a
240.3.7 Gestió de les incidències, reclamacions i suggeriments Sotsdirector/a responsable de qualitat
240.4.1 Definició de les polítiques del PDI i PAS UPC
240.4.2 Captació i selecció del PDI i PAS UPC
240 4.3 Formació del PDI i PAS UPC
240.4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS UPC
240.5.1 Gestió i millora dels recursos materials Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis
240.5.2 Gestió i millora dels serveis Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis
240.6.1 Recollida i anàlisi dels resultats Sotsdirector/a responsable de qualitat
240.7.1 Publicació de la informació i rendició de comptes Sotsdirector/a responsable de qualitat
240.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ Sotsdirector/a responsable de qualitat

Del primer procés del SGIQ se'n desprèn el document "Política i objectius de qualitat de l'ETSEIB - POQ"

Del SGIQ se'n desprenen els plans següents:

Plans Vigents: